Restauratie

 

In 2007 is er gestart met de restauratie van boerderij Oldenbosch. Uit bouwtechnisch onderzoek is gebleken dat de boerderij sporen bevat van het “langhuis-type” en dat voor de bouw van het voor- huis ankerbalkgebintes zijn gebruikt. Deze werkwijze gaat terug tot de vroegste boerderijenbouw in Noord-Nederland, hierdoor kan de boerderij met recht een uniek monument worden genoemd